8 Milostiv je i dobar Gospod, spor na gnjev i veoma blag.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga