4 Izbavlja od groba život tvoj, vjenčava te dobrotom i milošću;
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga