21 Blagosiljajte Gospoda sve vojske njegove, sluge njegove, koje tvorite volju njegovu.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga