20 Blagosiljajte Gospoda anđeli njegovi, koji ste silni krjepošću, izvršujete riječ njegovu slušajući glas riječi njegove.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga