2 Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i ne zaboravljaj nijednoga dobra što ti je učinio.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga