12 Koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od nas bezakonja naša.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga