10 Ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam vraća po nepravdama našim.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga