8 Poslije govoraše Kajin s Aveljem bratom svojim. Ali kad bijahu u polju, skoči Kajin na Avelja brata svojega, i ubi ga.
Kopirano
Komentari
"Pođimo u polje", nema MT (očigledno ispalo), ali ga ima Samarjanski tekst, LXX, Sirijski prevod, Vulgata i Targumi Jonatan i Jerusalimski. (Origen to smatra: „iz apokrifa“)!

Prva posledica greha kao odstupanja od Boga, i time i od sebe, i od ljudi: prvo bratoubistvo u istoriji ...
Više
roda ljudskog! Po Sv. Irineju, pravedni Avelj je praobraz Hrista: stradanje Pravednika od početka je predizobraženo u Avelju i zatim opisano u Prorocima (Is.53.gl.), a izvršeno u poslednja vremena u Sinu Božijem" (Protiv Jeresi 4,25,2)
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga