3 A poslije nekoga vremena dogodi se, te Kajin prinese Gospodu prinos od roda zemaljskoga;
Kopirano
Komentari
Izraz MT: minhah znači dar, prinos, žrtvu (LXX). Prethodni izraz "na kraju (nekih) dana" znači: posle nekog vremena.

Sv. Kiril Aleksandrijski veli da „urođeni zakon bogopoznanja poziva prve ljude da prinose darove blagodarnosti Bogu Tvorcu i Darodavcu svakog dobra" (Kamtne, ad ...
Više
loc).
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga