26 I Situ se rodi sin, kojemu nadjede ime Enos. Tada se poče prizivati ime Gospodnje.
Kopirano
Komentari
Ime "Enos znači: čovek (dok je Adam=Zemljanko), i množ: 'enošim=ljudi (Adam nema množinu); izraz je često sinonim za "smrtnik", naročito u Psalmima (8,5 itd) i Jovu (7,17; 10,4 itd).

U prevodu LXX glagol =nadati se (u MT je glagol započeti) i u jevrejskom i hrišćanskom pred...
Više
anju doprineo je da se Enoš-Enos smatra prototipom nade, čovek nade (Filon, Origen idr.) u Boga Istinitoga. Sr. Izl.3,13-15; 6,2-3 i napomenu napred kod 4,1. Uporedi dalje 12,8 kad Avraam prizva Ime Gospodnje“. „Be-Šem JHVX“. Shodno Izl.3,14, Ime JHVH biće otkriveno tek Mojsiju, ali Ono je već ovde spomenuto. Tu je već prvi znak Isusa, Sina Čovečijega i Gospoda - Jahveh-a
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga