23 I reče Lameh svojima ženama, Adi i Seli: čujte glas moj, žene Lamehove, poslušajte riječi moje: ubiću čovjeka za ranu svoju i mladića za masnicu svoju.
Kopirano
Komentari
23-24

Ovo je jedna od najranijih pesama u Bibliji, nažalost, "pesma osvete". Neki jevrejski tumači bi da Lamehove reči shvate s bolje strane, a neki opet hrišćanski - alegorijski.

Sv. Vasilije smatra da je Lamehov greh ubistva veći od Kainovog, jer je posle ovoga...
Više
, i dupli je, te zato Svetitelj veli: „Lamehov greh ne potrebuje kao lek potop-kako neki misle, da je potop došao 7 generacija posle Kaina, da očisti ono Kainovo sedam puta, nego potrebuje Onoga Koji uzima na sebe greh svega sveta (Jn.1,29), a Hristos je rođen u 77. pokoljenju“ (Lk.3,23-38)". (Pismo 260, 5)
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga