22 A i Sela rodi Tovela, koji bješe vješt kovati svašta od mjedi i od gvožđa; a sestra Tovelu bješe Noema.
Kopirano
Komentari
Imena sva 3 sina Enohova: Javal, Juval, Toval-Kain od istog su glg. jav/b/al=(ruko)vodišt; sva 3 sina Enohova rukovode: prvi stado, drugi muzičke organe, treći kovanje (čekićem). Ime sestre Noema/Naama znači: Ljupka, dražesna.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga