21 A bratu njegovu bješe ime Juval; od njega se narodiše gudači i svirači.
Kopirano
Komentari
Ime Juval, otac muzičara, slično je imenici jovel/jobel=pastir i pastirski rog, koji se upotrebljava kao truba za jubilej (jubilej =trubljenje za praznik, Lev.25,9-10). Razni su prevodi ovih muzičkih organa: gusle i svirala; lira i flauša; LXX: psaltir i gitara (slovenski: pevnica i gusle), tj. ...
Više
u LXX oba su organa na strune, dok je u MT prvi organ na strune, drugi je duvački
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga