17 I pozna Kajin ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Enoha. I sazida grad i prozva ga po imenu sina svojega Enoh.
Kopirano
Komentari
Očigledno: jedna od sestara Kainovih, jer su Adam i Eva imali još sinova i kćeri (Post.5,4).

Hanoh-Enoh znači obnovljenje (-inauguracija osvećenje, od iste reči je naziv kasnijeg jevrejskog praznika Hanuka-praznik Obnove Hrama).
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga