15 A Gospod mu reče: zato ko ubije Kajina, sedam će se puta to pokajati. I načini Gospod znak na Kajinu da ga ne ubije ko ga udesi.
Kopirano
Komentari
LXX, Simah i Teodotion pročitali su MT :la-ken" =zašto, kao lo-ken =ne tako.

Ovo je više od plemenske osvete (v. 2Sam.21,5-9; a sr. Izl.21,23-25: život za život... oko za oko...").

„Osveta sedam puta" može značiti sedmostruko, tj. 7 za 1 (2Sam.21,5-9), ili: to...
Više
kom 7 pokoljenja, kako, izgleda, najavljuje dalje Lameh (st. 24). Glg. udariti znači i: ubiti (v. 8,21).

Sv. Vasilije Veliki (Pismo 260, 2-4) daje ovo objašnjenje: Kain je učinio 7 grehova: zavist, prevara, ubistvo, bratoubistvo, prvo ubistvo (u istoriji), ožalostno roditelje, slagao Boga, i zato je kažnjen sa 7 kazni: proklet od zemlje, da radi zemlju, uzalud je radi (bez plodova), da stenje od muke, da drhti od straha, odagnan od zemlje i skriven od Boga, i zato dobio znak-žig sramote. --Žig" Kainov je verovatno tetoviranje prvog slova njegovog imena (Targum Jonatan) ili znak plemena Keniša, čije ime u jevr. dolazi od imena Kain (v.15,9). - Žig bratoubistva na Kainu, kao posledica bogootuđenja i time- (samo)otuđenja čoveka, velika je optužba za rod ljudski i poslepadnu istoriju sveta. Bratoubistvo je nasrtaj i na Oceubistvo; i obratno: ubijanje Boga kao Oca u ljudima-vodi neizbežno bratoubistvu; komunističko „bratstvo“ bez Boga, a i svako drugo, završavalo se bratoubistvom
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga