12 Kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svojega. Bićeš potukač i bjegunac na zemlji.
Kopirano
Komentari
Oba izraza u MT: „na' va-nad“ (aliteracija) su participi (kao i u st. 14), bukv. prevod: stenjući i drhteći, kao LXX, ali i: begunac/prognanik i skitalac/skitač i potukač. Teodotion daje smisao (sa aliteracijom: ανάστατος καί ακατάστατος) nemiran i nepostojan, tj. nesp...
Više
okojan i lutajući
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga