10 A Bog reče: šta učini! glas krvi brata tvojega viče sa zemlje k meni.
Kopirano
Komentari
Krv je ovde, moguće, rečeno umesto: "duša" (Didim Aleksandrijski, Katene). Što Aveljeva „krv vapije“, to znači da Avelj i po smrti živi (Filon i Zlatoust). - V. Mt.23,35; Jesp.11,4; Jk.5,4.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga