1 Iza toga Adam pozna Jevu ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kajina, i reče: dobih čovjeka od Gospoda.
Kopirano
Komentari
Adamova genealogija, u st. 1-2, nastaviće se u st.25-26, pošto bude reči o Kainu i Avelju (st 3-16), i o Kainovom potomstvu (st. 17-22), posebno o Lamehu (st. 23-24).

Izraz pozna ženu u jevr. znači bračno opštenje, tj. poznanje koje nije intelektualni akt nego životni čin. Ta...
Više
ko je u Sv. Pismu pravo poznanje ustvari opštenje, zajedničarenje.

Kain znači: Stečeni; bukv. rečenica u MT glasi: Stekoh muško (dete) s Gospodom (tako i Simah; Sirijski: u Bogu; LXX ima διά: Bogom=od Boga), tj. s pomoću Gospoda=JaXBeX-a, ili prosto: od Boga.
Ovde i dalje (st.3-6.9.13.15-16.26) stalno je (osim st.25) upotrebljeno ime JHVH, osobito u st.26: „kada se poče prizivati Ime JHVH-ovo". Vidi, međutim, Izl.3,13-15 i 6,2-3, gde se JaXBeX otkriva tek Mojsiju. Po nama, ovo relativizuje teorije novijih biblista o 4 izvora (Jahvist, Elohist, itd.), koje ionako nisu održive.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga