3 Samo roda s onoga drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u nj, da ne umrete.
Kopirano
Komentari
Napred u 2,9 i 17 nije rečeno da je drvo (poznanja dobra i zla) usred vrta"; takođe u datoj zapovesti Božijoj u 2,16 nema ovoga: i ne dotičite ga se". Jevrejski midraš smatra da je to ženino dodavanje rečima Božijim i bio uzrok njenoga pada (sr.Otkr.22,18-19).
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga