23 I Gospod Bog izagna ga iz vrta Edemskoga da radi zemlju, od koje bi uzet;
Kopirano
Komentari
MT i LXX imaju u stihovima 23 i 24 dva razna glagola: odasla - izagna!

Sv. Zlatoust veli: „Izgleda izgnanje iz raja, i sprečavanje od Drveta života, i predavanje u smrt, da je to delo onoga koji muči i kažnjava; ali to je delo mudrog Promislitelja, ne manje od ranijih dela (Nje...
Više
govih)" (PG 47,428).

Interesantno da Palestinski Targum veli: da se izgnani Adam nastanio na gori Moriji" gde će kasnije Avraam žrtvovati Isaka i biti podignut hram Jahveu. Hrišćansko predanje smatra da je to mesto Golgoša (nedaleko od Morije), gde će Adam biti pogreben, pa će na njegovu glavu kapati iskupiteljska krv Hristova. Raj je bliskost Bogu, opštenje-zajedništvo s Bogom; izgubivšu tu prisnost, čovek ostaje sam sa svojom zemljanom, tvarnom prirodom. A kad se čovek zatvori samo u svoju prirodu, bilo dušu, bilo telo, bilo oboje-to je smrt, veli Sv. Makarije Veliki (Omilije)
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga