21 I načini Gospod Bog Adamu i ženi njegovoj haljine od kože, i obuče ih u njih.
Kopirano
Komentari
Ove kožne haljine Bog im daje umesto smokvinog lišća (3,7) kojim su oni bili sebe ogrnuli. "Mrtav pokrov načini Bog umrtvljenome zbog greha. Jer onome koji ima mrtve grehe oko tela, koža znači mrtvost, propadljivost", veli Sv. Ipolit Rimski (Katene, ad loc.).
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga