9 Zato se prozva Vavilon, jer ondje pomete Gospod jezik cijele zemlje, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji.
Kopirano
Komentari
Naziv BaVel-Vavulon je od glagola balal=mešati, smešivati (st.9; Os.7,8). Otuda su LXX preveli sa Σύγχυος-Smutnja, Pometnja. Vavilon je u Otkrivenju simvol svakog zla (Otkr. 14,8) - bogoborstva, koje je istovremeno i čovekoborstvo. Pometnja jezika je bio vidljivi znak da ljudi i narodi bez...
Više
Boga, Slova-Logosa-Reči, postaju bez-slovesni, a-logosni (kaže o. Justin), smuđeni, jedni drugima nerazumljivi; i kad govore isti jezik ne mogu se istinski razumeti (čega je svedok naše novovavilonsko doba). Vavilon je i simvol gordosti civilizacije bez Boga i protiv Boga, čime je ona i protiv samog čoveka i roda ljudskog.

Gospod je spasao rod ljudski od vavilonske smutnje jezika i nesporazuma u dan Pedesetnice - silaskom Duha Svetoga u vidu ognjenih jezika na Apostole i na svako telo, tj. na Crkvu i sav rod ljudski, kada su svi ljudi i narodi pozvani u blagodatno jedinstvo s Bogom i međusobno, u Hristu Bogočoveku, a to jedinstvo je samo u Duhu Božjem i Duhom Božjim - u Crkvi, kao Bogočovečanskoj Zajednici i Civilizaciji (DAP. gl. 2. i Kondak Pedesetnice).
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga