4 Poslije rekoše: hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasijali po zemlji.
Kopirano
Komentari
U ovim kratkim i jednostavnim rečima sadržana je i iskonska želja roda ljudskog - za jedinstvom, i opet: lažna tendencija bezbožne civilizacije: da dosegne go Neba i (samo)proslavi se bez Boga, i protiv Boga! Dostojevski je pokazao bezuspešnost građenja svake Vavilonske kule bez Hrista (laž ...
Više
komunizma, kapitalizma, globalizma). Propada svaki, pa i današnji Vavilon (Otkr.18,2).
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga