29 I oženi se Avram i Nahor, i ženi Avramovoj bješe ime Sara a ženi Nahorovoj ime Melha, kći Arama oca Melhe i Jeshe.
Kopirano
Komentari
Kao što se vidi dalje, 22,20-24; 24,2-15, Hahor je ostao u Uru Haldejskom (otuda neki rkps. dodaju: a Nahor osta u Mesopotamiji), a Nahor mlađi se kasnije preselio severnije u Haran-Sever nu Mesopotamiju i Avram će kasnije odatle oženiti sina Isaka - unukom Nahorovom Revekom.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga