28 I umrije Aran prije Tare oca svojega na postojbini svojoj, u Uru Haldejskom.
Kopirano
Komentari
LXX nema "u Uru Haldejskom", nego "u zemlji Haldejskoj“. Jevsevije Kesarijski u Onomastikonu veli: „U Uru Haldejskom je umro Aran, brat Avraamov, čiji grob još do sada (tamo) pokazuju, kako svedoči Josif" (Flavije, Starine 1,6,5).
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga