11 A rodiv Arfaksada poživje Sim pet stotina godina, rađajući sinove i kćeri.
Kopirano
Komentari
MT nema: i umre (tako i dalje u stihovima 13-25).
I ovde nadalje (st. 12-25) broj godina života u rodoslovima razlikuje se u MT i LXX, no mi se nećemo zadržavati na tome.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga