9 Potom reče Bog: neka se sabere voda što je pod nebom na jedno mjesto, i neka se pokaže suho. I bi tako.
Kopirano
Komentari
Reči posle "i Bi tako": "I sabra se voda...i javi se suvo" ima samo LXX.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Govoreći "na jedno mesto", ne kazuje se da je ona sakupljena na jednom prostoru - jer, evo, posle toga se kaže: "A zborišta vodena nazva morima" (1:10), - nego reč Pisma nam pokazuje da su sve vode sabrane i odvojene od zemlje. Sabrane su, dakle vode u svoja zborišta i pojavilo se kopno.
Sv. Jovan Damaskin
Sv. Jovan Damaskin
(675 - 749)
Analiza
Pretraga