3I reče Bog: neka bude svjetlost. I bi svjetlost.
Kopirano
Komentari
Izraz "reče" pokazuje što i Ps. 32/33,6: "Rečju Gospodnjom stvorena su nebesa", gde je Reč Božija Logos=Sin Božiji, a zatim se u istom stihu Psalma dodaje i Duh Božiji (Pomenut u Post.1,2): "I Duhom usta Njegovih sva vojska njihova". Bog Otac, sa Sinom i Duhom, sve stvara jednom energijom....
Više
/>
Bog je Svetlost i obitva u Svetlosti neprisutnoj(Ps.103/104,2;Jn,1,4.9;8,12;1Tim.6,16), i prvo što je stvorio jeste dobra svetlost, koju, koo i sve ostalo stvoreno "vide Bog da je dobra".
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
U početku, odnosno prvog dana, Bog je stvorio svetlost, kao nakit i ukras vidive tvorevine: oduzmi, naime, svetlost i sve će ostati neraspoznativo u tami, i ne može svoju leoptu iskazati.
/>
Bog je Svetlost i obitva u Svetlosti neprisutnoj(Ps.103/104,2;Jn,1,4.9;8,12;1Tim.6,16), i prvo što je stvorio jeste dobra svetlost, koju, koo i sve ostalo stvoreno "vide Bog da je dobra".
Sv. Jovan Damaskin
Sv. Jovan Damaskin
(675 - 749)
Analiza
Pretraga