29 I još reče Bog: evo, dao sam vam sve bilje što nosi sjeme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose sjeme; to će vam biti za hranu.
Kopirano
Komentari
Jevrejski tumači, i Teodorit Kirski (Aporije, 54-55), iz ovog mesta zaključuju da je čovek, kao i životinje (st. 30), bio od Boga svoren kao travojed, biljojed, a da je tek posle potpoa (v. niže 9, 3-4) Bog blagoslovio da bude i mesojed, s tim da ne jede krv životinja.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga