20 Potom reče Bog: neka vrve po vodi žive duše, i ptice neka lete iznad zemlje pod svod nebeski.
Kopirano
Komentari
MT ima: gmizavce duša živih - u jednini (kao zbirna imenica), bukvalno "gmizavca dušu živu". LXX ima množinu kao i svi noviji prevodi. Isto je u MT jednina leteća (bića), tj. perutina, ptice, kao zbirni naziv.

U izrazu MT: "Da vode izgamižu (ili provre) gmiavce duša živih" j...
Više
e igra reči "jišrecu šerec" - proizgamišu gmizavce, tj. da tvoračkom zapovešću Božjom vode to ostvare, te tako učine "da progamižu gmizavci", što st. 21 konstatuje rečima: I stvori Bog. Dalje izraze u oba teksta: "i leteća (bića) da lete" (MT), i "ptice leteće" (LXX), trebalo bi bukvalno prevesti: "i leteće da leti" (jednina), a to su ptice i insekti, pošto i jedni i drugi imaju krila i lete. Ovim Biblija svedoči o vodenom poreklu ptica, i takođe o tome da su životinje bića animalna, tj. imaju i one neku dušu.
Nadalje u st. 213-22.26.28.30 stavljamo, radi kratkoće, samo reč: ptice - "Naspram svoda nebeskog" (MT), bukv. prevod: "pred licem svoda nebeskog", u značenju: po atmoseferi
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga