16 I stvori Bog dva vidjela velika: vidjelo veće da upravlja danom, i vidjelo manje da upravlja noću, i zvijezde.
Kopirano
Komentari
Nebeska svetila: sunce, mesec, zvezde su stvorenja Božija (Ps. 8:4, Jer 31.35) podjednako za sve ljude, i nisu nikakva božanstva (PZak 4:19), zato verovatno pisac i ne spominje poimenice Sunce i Mesec, jer su oni tada na istoku smatrani za božanstva. Niti su to neka umna ili duhovna bića, kako j...
Više
e po grčkoj mitologiji, mislio Filon, i za njim Origen. Zvezde mogu poslužiti kao bogoslani simvoli (Npr "Zvezda iz Jakova" - Broj. 24:27; ili Zvezda nad Vitlejemom - Mt. 22,2.9). Neki smatraju da su zvezde ona vojska nebeska u 2,1 (shodno Is. 34:3). U svakom slučaju, nebeska svetlosna tela učestvuju u slavi i hvali Gispodnjoj: "Hvalite Ga sunce i mesec, hvalite Ga sve zvezde i svetlost!" (Ps. 148:3; Jov 38:7 LXX). U raznovrsnosti nebeskih tela Sv. Vasilije vidi mudrost Božiju (Šestodnev 6:10)
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga