14 Potom reče Bog: neka budu vidjela na svodu nebeskom, da dijele dan i noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama;
Kopirano
Komentari
LXX ima: za osvetljenje zemlje (MT to ima samo u st. 15). Izraz "znaci", "znamenja" nebeskih tela ne znači da ona određuju sudbinu ljudi, kao što veruju ondašnji i današnji pagani, koji veruju u zodijake i astrologiju i slične zablude, kojima je robovao antički paganski svet.
Zato gov...
Više
ori Bog svome narodu kroz Pr. Jeremiju (10:1): "Putu pagana ne učite se, i ne strašite se znamenja nebeskih, kao što ih se boje pagani." - Nebeska znamenja mogu biti ljudima podsetnik za određivanje vremena ili perioda mesečnih i godišnjih praznika (izraz MT: moedim, označava upravo vremena susreta-okupljanja za praznike i praznovanje: sedmični, mesečni i godišnji krug prazinka); ponekad mogu biti i opomena, ili prednajava događaja, da tako podsećaju na Božije prisustvo i dejstvo u našem ličnom životu, u svetu, u ljudskoj istoriji
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
14-23

Čita se o stvaranju, prvobitnom stanju, padu i obećanju spasenja u Gospodu našem Isusu Hristu. Pazi i poučavaj se! Sada je za tebe vreme tvoje obnove. Pripadni Gospodu i On će ti podariti svetlost koja će prosvetiti tvoju grehovnu tamu, postaviti osnovu za tvoje kolebljive...
Više
misli i želje greholjubivog srca tvoga - blagu nameru da čvrsto i nepokolebivo Njemu služiš, uspostaviti kopno i more: svemu će u tebi dati svoje mesto. Tada ćeš početi da rađaš, u početku travu, zelen i drveće - začetke vrlina, a zatim i živa stvorenja - savršeno duhovna i bogougodna dela, dok se, na kraju, u tebi ne obnove obraz i podobije Božije, koje si imao na početku. Sve će to da ti učini Gospod za ovih šest dana duhovnog delanja tvoje pobožnosti, ukoliko ih budeš provodio sa pažnjom, strahom Božijim i skrušenjem srca
Sv. Teofan Zatvornik
Sv. Teofan Zatvornik
(1815 - 1894)
Analiza
Pretraga