11 Opet reče Bog: neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme, i drvo rodno, koje rađa rod po svojim vrstama, u kojem će biti sjeme njegovo na zemlji. I bi tako.
Kopirano
Komentari
Izraz "da izzeleni zelen" je po jevrejskom "padeše' deše". Zelen (deše) je zelenilo uopšte, a trava (esev) su razne vrste zelenila; prevod LXX je to dvoje objedinio izrazom: biljku travnu, što je u osnovi isto.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga