1 A Voz izide na vrata gradska, i sjede ondje. I gle, naiđe onaj osvetnik, za kojega Voz govoraše, i reče mu Voz: hodi ovamo, sjedi ovdje. I on dođe i sjede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Potom uze Voz deset ljudi između starješina gradskih i reče: posjedajte ovdje. I posjedaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tada reče onomu osvetniku: njivu koja je bila brata našega Elimeleha prodala je Nojemina, koja se vratila iz zemlje Moavske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zato rekoh: da javim tebi, i kažem ti: uzmi njivu pred ovima što sjede ovdje i pred starješinama naroda mojega; ako ćeš otkupiti, otkupi; ako li nećeš otkupiti, kaži mi da znam; jer osim tebe nema drugoga koji bi otkupio, a poslije tebe idem ja. A on reče: ja ću otkupiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Voz reče: u koji dan uzmeš njivu iz ruke Nojeminine, treba da uzmeš i Rutu Moavku ženu umrloga, da podigneš ime umrlomu u našljedstvu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada reče onaj osvetnik: ne mogu otkupiti, da ne raspem svojega našljedstva; otkupi ti što bi trebalo da ja otkupim, jer ja ne mogu otkupiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A bijaše od starine običaj u Izrailju o otkupljivanju i promijenjivanju, da bi svaka stvar bila tvrda, da jedan izuje obuću svoju i da drugomu, i to bijaše svedodžba u Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kad dakle onaj osvetnik reče Vozu: uzmi ti, izu obuću svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Voz reče starješinama i svemu narodu: vi ste svjedoci danas da sam otkupio iz ruke Nojeminine što je god bilo Elimelehovo i što je god bilo Heleonovo i Malonovo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I da sam uzeo za ženu Rutu Moavku ženu Malonovu da podignem ime umrlomu u našljedstvu njegovu, da ne bi poginulo ime umrlomu među braćom njegovom i u mjestu njegovu; vi ste svjedoci danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I sav narod koji bijaše na vratima gradskim i starješine rekoše: svjedoci smo; da da Gospod da žena koja dolazi u dom tvoj bude kao Rahilja i Lija, koje obje sazidaše dom Izrailjev; bogati se u Efrati, i proslavi ime svoje u Vitlejemu!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I od sjemena koje ti Gospod da od te žene, da postane dom tvoj kao dom Faresa kojega rodi Tamara Judi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I tako uze Voz Rutu i bi mu žena, i on leže s njom, i Gospod joj dade te zatrudnje, i rodi sina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I rekoše žene Nojemini: da je blagosloven Gospod koji te nije ostavio danas bez osvetnika, da se ime njegovo slavi u Izrailju!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 On će ti utješiti dušu i biće potpora starosti tvojoj, jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi i koja ti je bolja nego sedam sinova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I uze Nojemina dijete, i metnu ga na krilo svoje, i bješe mu dadilja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I susjede nadješe mu ime govoreći: rodi se sin Nojemini, i prozvaše ga Ovid. On bi otac Jeseja oca Davidova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ovo je pleme Faresovo: Fares rodi Esroma;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Esrom rodi Arama; a Aram rodi Aminadava;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Aminadav rodi Nasona; a Nason rodi Salmona;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Salmon rodi Voza; a Voz rodi Ovida;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Ovid rodi Jeseja; a Jesej rodi Davida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga