1 I u godini osamnaestoj, dvadeset drugog (dana) prvog mjeseca, bi riječ u domu Navuhodonosora, cara asirskog, da se osveti svoj zemlji kao što je rekao.

2 I sazva sve svoje sluge i sve velikaše svoje, i saopšti im tajnu namjere svoje i iznese sve zlo zemlje iz usta svojih.

3 I oni sudiše da se istrijebi svako tijelo koje ne posluša riječi usta njegovih.

4 I dogodi se, kad završi savjet svoj, pozva Navuhodonosor, car asirski, Oloferna, vojskovođu sile svoje, koji je bio drugi poslije njega i reče mu:

5 Ovo govori car veliki, gospodar sve zemlje: Gle, ti ćeš izaći od lica moga i uzećeš sa sobom muževe pouzdane u snagu svoju, pješaka sto dvadeset hiljada i mnoštvo konja sa dvanaest hiljada konjanika,

6 I izaći ćeš u susret svoj zemlji na Zapadu, jer se ne pokoriše riječi usta mojih.

7 I javićeš im da spremaju zemlju i vodu, jer ću izaći u gnjevu svome na njih i pokriću sve lice zemlje nogama sile moje i predaću ih na razgrabljenje njima,

8 I ranjenici njihovi ispuniće doline njihove, i svi potoci i rijeke pokriveni mrtvima njihovim napuniće se.

9 I povešću zarobljenike njihove do kraja sve zemlje.

10 Ti, pak, izašavši, zauzećeš mi sve predjele njihove, i predaće ti se, i sačuvaćeš mi ih za dan kazne njihove.

11 A one koji budu nepokorni, neka ne poštedi oko tvoje, da budu dati na ubijanje i razgrabljenje po svoj zemlji tvojoj.

12 Tako bio živ ja i moć carstva moga, rekao sam i učiniću ovo rukom mojom!

13 A ti da ne prestupiš ni jednu od riječi gospodara svoga, nego svršavajući, izvršićeš kao što sam ti zapovijedio, i ne odugovlači da učiniš ovo.

14 I izađe Olofern od lica gospodara svoga i pozva sve velmože i vojvode i načelnike (vojne) sile asurske.

15 I izbroja odabrane muževe na postrojenje, kao što mu zapovijedi gospodar njegov, do sto dvadeset hiljada, i konjanika strelaca dvanaest hiljada,

16 I rasporedi ih na način na koji se mnoštvo za rat postrojava.

17 I uzeše kamile i magarce i mazge za vojsku njihovu, mnoštvo veoma veliko, i ovce i volove i koze za ishranu svoju, kojih ne bješe broja,

18 I hrane za svakog čovjeka mnogo, i zlata i srebra iz doma careva veoma mnogo.

19 I izađe on i sva sila njegova na putovanje, da idu ispred cara Navuhodonosora i da pokriju sve lice zemlje prema Zapadu kolima, konjicom i pješacima, izabranicima svojim.

20 I velika masa kao skakavci krenu sa njima i kao pijesak zemaljski, ne mogaše se izbrojati zbog mnoštva njihovog.

21 I otidoše iz Ninevije tri dana hoda u pravcu polja Vektileta, i ulogoriše se od Vektileta blizu gora sa lijeve strane gornje Kilikije.

22 I uze svu silu svoju, pješake i konjanike i kola svoja, i otide odande u brda.

23 I isječe Fuda i Luda, i poplijeni sve sinove Rasisa i sinove Ismailove naspram pustinje Heleonske prema jugu.

24 I pređe Eufrat i prođe Mesopotamiju, i razori sve gradove visoke koji su na rijeci Avronu, dok ne stiže na more.

25 I zauze predjele Kilikije, i posječe koji mu se suprotstaviše, i dođe do predjela Jafetovih, koji su prema jugu naspram Arabije.

26 I opkoli sve sinove madijamske, i popali naselja njihova i poplijeni stada njihova.

27 I siđe u polje Damaskovo u dane žetve pšenice i popali sve njive njihove, i stada (ovaca) i goveda njihova predade na uništenje, i gradove njihove poplijeni, i polja njihova opustoši, i porazi sve mladiće njihove oštricom mača.

28 I napade strah i trepet njegov na stanovnike Primorja, koji bjehu u Sidonu i Tiru, i koji stanovahu u Suru i Okini i koji boravljahu u Jemnanu; i koji stanovahu u Azotu i Askalonu uplašiše se od njega veoma.

Analiza
Pretraga