1 I kad čuše oni koji su bili po šatorima, užasnuše se zbog događaja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I spopade ih strah i trepet, i ne bješe čovjeka da ostane više sa bližnjim, nego pojurivši jednodušno bježahu po svim putevima poljskim i gorskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I oni koji su se bili ulogorili u Gorskom kraju oko Vetiluje, i oni se dadoše u bijeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I posla Ozija u Vatomastem i Vivaju i Hovaju i Kolu i u svaki kraj Izrailjev one koji su javljali o dogodivšim se, i da svi pohitaju za neprijateljima na njihovo uništenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad čuše sinovi Izrailjevi, svi jednodušno napadoše na njih i sjekoše ih do Hovaje. Takođe i oni iz Jerusalima pristigoše i iz sveg Gorskog kraja, jer im javiše o dogodivšim se u logoru neprijatelja njihovih; i oni u Galadu i u Galileji nanesoše im poraz veliki, sve dok ne prominuše Damask i predjele njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A ostali koji življahu u Vetiluji, napadoše na logor asurski i poplijeniše ih i veoma se obogatiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sinovi, pak, Izrailjevi povrativši se od sječe, zavladaše ostalima; i gradovi i sela u Gorskom kraju i u ravnici zadobiše veliki plijen, jer bješe (ga) mnoštvo veoma veliko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Joakim, pak, sveštenik veliki, i starješine sinova Izrailjevih živeći u Jerusalimu, dođoše da vide dobra koja učini Gospod Izrailju, i da vide Juditu i da joj iskažu poštovanje (mir).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A kad uđoše ka njoj, blagosloviše je svi jednodušno i rekoše joj: Ti si uzvišenje Jerusalima, ti velika slava Izrailja, ti velika pohvala roda našega!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Učinila si sve ovo rukom svojom, učinila si dobra sa Izrailjem, i odobrovolji se na njima Bog: blagoslovena budi Svedržiteljem Gospodom u vječna vremena. I reče sav narod: Neka bude!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I plijenio je sav narod logor za trideset dana; i dadoše Juditi šator Olofernov i sve srebrne sasude, i postelje i umivaonike i sve predmete njegove; a ona uzevši ovo, natovari na mazgu svoju, i upregnu kola svoja, i metnu sve ovo na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I stekoše se sve žene Izrailjeve da je vide i blagosloviše je i prirediše joj kolo sa svoje strane. I uze pruće cvijećem ukrašeno rukama svojim i dade ženama oko sebe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I ovjenčaše se maslinom, ona i (druge) sa njom, i krenu ispred svega naroda kolom predvodeći sve žene, i posljedovahu svi ljudi Izrailjevi naoružani, sa vijencima i himnama u ustima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I poče Judita ispovijedanje ovo u svemu Izrailju, i klicaše sav narod pohvalu ovu Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga