1 A kada bi veče, pohitaše sluge njegove da odu. I Vagoje zatvori šator spolja i otpusti dvorane od lica gospodina svoga, i otidoše u postelje svoje; jer bijahu svi premoreni, pošto je gozba dugo trajala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A ostade Judita sama u šatoru i Olofern koji bješe pao na postelju svoju; jer bješe ga vino savladalo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I reče Judita sluškinji svojoj da stane izvan ložnice njene i da pazi na izlazak njen kao svakog dana, jer će, reče, izaći na molitvu svoju; i Vagoju kaza iste riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I otidoše svi od lica njenog, i niko ne ostade u ložnici od malog do velikog. I stavši Judita pored postelje njegove, reče u srcu svome: Gospode Bože svake sile, pogledaj u času ovom na djela ruku mojih na uzvišenje Jerusalima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 jer sad je vrijeme da se pomogne nasleđu tvome, i da se izvrši namisao moja na poraz neprijatelja koji ustadoše na nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I prišavši naslonu postelje, koji bješe pored glave Oloferna, skide nož njegov sa njega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I približivši se postelji, uhvati kosu glave njegove i reče: Ukrijepi me, Gospode Bože Izrailjev, u dan ovaj!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I udari po vratu njegovom dvaput svom snagom svojom i otkide glavu njegovu sa njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I svuče tijelo njegovo sa odra i skide zavjesu sa stubova. I malo posle izađe i predade sluškinji svojoj glavu Olofernovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I stavi je u torbu od svoje hrane i izađoše obje zajedno po običaju svome na molitvu; i prošavši logor, obiđoše udolinu onu i uziđoše uz goru Vetiluje i dođoše pred njegova vrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I reče Judita iz daljine čuvarima vrata: Otvorite, otvorite vrata! Sa nama je Bog, Bog naš, da učini još krjepost u Izrailju i silu protiv neprijatelja, kao što i danas učini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I bi kad čuše ljudi grada ovog glas njen, pohitaše da siđu na vrata grada njihovog i sazvaše starješine gradske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I strčaše svi od malog do velikog njihovog, pošto im bješe nepojmljivo da ona dođe, i otvoriše vrata i dočekaše ih; i zapalivši oganj za osvetljenje, okružiše ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A ona im reče glasom velikim: Hvalite Boga, hvalite; hvalite Boga, koji ne oduze milost svoju od doma Izrailjevog, nego porazi neprijatelje naše mojom rukom ove noći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I izvadivši glavu iz torbe, pokaza i reče: Evo, glava Oloferna, vojenačelnika sile asurske, i, evo, zavjesa gdje je ležao u svojim pijančenjima; i udari ga Gospod rukom ženskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I živ je Gospod koji me sačuva na putu mome kojim hodih, jer ga prevari lice moje na pogibao njegovu, i ne učini grijeha sa mnom na oskvrnavljenje i sramotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I zaprepasti se sav narod veoma i sagnuvši se, pokloniše se Bogu i rekoše jednodušno: Blagosloven si, Bože naš, koji si danom današnjim uništio neprijatelje naroda svoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I reče joj Ozija: Blagoslovena si, kćeri, Bogu Višnjem, iznad svih žena koje su na zemlji, i blagosloven Gospod Bog koji stvori nebo i zemlju, koji te usmjeri na posječenje glave kneza neprijatelja naših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zato neće nestati nada tvoja iz srca ljudi koji se sjećaju krjeposti Božje dovijeka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I činiće ti ovo Bog na uznošenje vječno, da te posjećuje dobrima, zato što nisi poštedjela dušu svoju za poniženje roda našega, nego si pritekla padu našem hodeći pravo pred Bogom našim. I reče sav narod: Da bude, da bude!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga