1 Ovo je knjiga zapovjesti Božjih i Zakon koji postoji vavijek: Svi koji se nje drže - živjeće, a koji je ostavljaju - umrijeće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Obrati se, Jakove, i uzmi je, hodi pri sjaju svjetlosti njene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne daji drugom slavu svoju i ono što je tebi korisno drugom narodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Blago nama, Izrailju, jer ono što je ugodno Bogu, nama je znano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Budi hrabar, narode moj, pomene Izrailjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Prodani biste narodima, ne na propast. Zato što ste prognjevili Boga, predani ste protivnicima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer ogorčili ste Tvorca svoga prinoseći žrtve demonima, a ne Bogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer zaboraviste Hranitelja svoga, Boga vječnoga, a ožalostiste i Jerusalim koji vas je vaspitao;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer vidje gnjev na vama od Boga i reče: Slušajte, žitelji Jerusalima, navede Bog na mene tugu veliku;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer vidjeh ropstvo sinova mojih i kćeri, koje navede na njih Vječni,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Hranio sam ih sa veseljem, a otpustio sa plačem i tugom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Niko da se ne raduje meni udovici, i ostavljenoj od mnogih: Opustošena sam zbog grijeha djece moje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Naredbe Njegove ne poznaše niti hodiše putevima zapovijesti Božjih, niti na staze nauke u pravednosti Njegovoj stupiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Neka dođu žitelji Siona i sjetite se ropstva sinova mojih i kćeri, koje navede na njih Vječni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer dovede na njih narod iz daleka, narod bestidan i drugojezičan, koji se ne postidješe starca, niti se djetetu smilovaše,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I odvedoše voljenu (djecu) udovice, i od kćeri jedinice - lišiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A ja čime da vam pomognem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer ko je naveo zla na vas, izbaviće vas iz ruku neprijatelja vaših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Idite, čeda, idite, jer ja ostadoh pust;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Svukoh haljinu mira, a obukoh kostrijet moljenja moga; zavapiću Vječnome u dane moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Hrabrite se, čeda, vapite ka Bogu, i izbaviće vas od nasilja iz ruke neprijatelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer ja se nadah u Vječnoga za spasenje vaše, i dođe mi radost od Svetoga zbog milostinje koja će vam brzo stići od vječnog Spasitelja vašeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Odaslah vas sa tugom i plačem, a vratiće mi vas Bog sa radošću i veseljem dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer kao što sada vidješe žitelji Siona vaše robovanje, tako će vidjeti brzo od Boga vaše spasenje, koje će vam doći sa slavom velikom i svjetlošću Vječnoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Čeda, potrpite gnjev koji vas je snašao od Boga. Progna te neprijatelj tvoj, i vidjećeš njegovu pogibao brzo, i na vratove njihove ćeš se popeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Nježni moji hodiše putevima tvrdim, biše uzeti kao stado razgrabljeno od neprijatelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Hrabrite se, čeda, i vapite ka Bogu, pa će vas se sjetiti Onaj koji je sve ovo naveo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer kao što se desilo da vam zabludi um od Boga, desetorostruko (više) ćete Ga tražiti, vrativši mu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer Onaj koji je naveo na vas zla, navešće vam vječno veselje sa spasenjem vašim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Hrabri se, Jerusalime, utješiće te Onaj koji ti je dao ime.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Nesrećni su koji su ti zlo nanijeli i koji su se radovali Tvome padu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Nesrećni su gradovi kojima su služila djeca Tvoja, nesrećna (zemlja) koja je primila sinove Tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Jer kao što se radovala Tvome padu i veselila Tvome razorenju, tako će tugovati zbog svog opustošenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I odsjeći ću joj radovanje zbog mnoštva naroda, i njeno slavlje postaće tugovanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Jer će oganj naići na nju od Vječnoga u dane mnoge, i biće naseljena demonima na dugo vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Pogledaj na istok, Jerusalime, i vidi veselje koje ti od Boga dolazi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Gle, dolaze sinovi tvoji koje si otpustio, dolaze sabrani od istoka i zapada riječju Svetoga, radujući se slavi Božjoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga