1 Gospode Svedržitelju, Bože Izrailjev, duša u tjeskobi i duh tugomoran vapije k Tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Usliši, Gospode, i smiluj se, jer sagriješismo pred Tobom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer Ti si koji prebivaš vavijek, a mi koji propadamo vavijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Gospode Svedržitelju, Bože Izrailjev, usliši molitvu umrlih Izrailja i sinova koji griješe pred Tobom, koji ne poslušaše glasa Gospoda Boga svoga, te nas postigoše nevolje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ne pomeni nepravde otaca naših, nego se sjeti ruke Tvoje i imena Tvoga u vremenu ovom:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer Ti si Gospod Bog naš, i hvalićemo Te, Gospode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer za ovo si dao strah i srca naša, da prizivamo ime Tvoje, i da Te proslavljamo u preseljenju našem, jer izbacismo iz srca našeg svu nepravdu otaca naših, koji sagriješiše pred Tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Evo nas danas u preseljenju našem, tamo gdje si nas rasejao na sramotu, i na kletvu i na naknadu za sve nepravde otaca naših, koji odstupiše od Gospoda Boga našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Slušaj, Izrailju, zapovjesti života, pazite da poznate mudrost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Šta je, Izrailju, to što si u zemlji neprijatelja, što ostari u tuđini?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Oskvrnavio si se zajedno sa mrtvima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Pribrojao si se onima u adu? Ostavio si izvor premudrosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Putem Božjim da si hodio, živio bi u miru vavijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nauči gdje je premudrost, gdje sila, gdje znanje, da poznaš istovremeno gdje je dugo življenje i život, gdje je svjetlost očiju i mir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ko nađe mjesto njeno, i ko je ušao u riznice njene?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Gdje su knezovi naroda i gospodari, zvijeri koje su na zemlji?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Koji se igraju sa pticama nebeskim i koji srebro sabiraju, i zlato u koje se uzdaju ljudi, i nema kraja sticanju njihovom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Koji srebro oblikuju i o njemu brinu, i ne mogu se istražiti djela njihova?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Iščezoše i u ad siđoše, i drugi namjesto njih ustadoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Mlađi vidješe svjetlost i nastaniše se na zemlji, put pak znanja ne poznaše,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Niti razumješe staze Njegove niti ih shvatiše; sinovi njihovi od puta Njegovog daleko biše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Niti se ču u Hananu, niti bi viđeno u Temanu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ni sinovi Agarini koji traže razum na zemlji, trgovci Mere i Temana basnoslovci i tragatelji znanja, put premudrosti ne poznaše, niti se sjetiše staza njenih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 O, Izrailju, kako je veliki Dom Božji i prostrano mjesto obitališta Njegovog;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Veliki i nema kraja, visok i bezmjeran.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Tamo su bili gorostasi slavni od početka, postavši veoma veliki, vješti ratu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Nije njih izabrao Gospod, niti je put znanja dao njima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I pogiboše zato što nisu imali mudrosti, pogiboše zbog nesavjesnosti svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ko uziđe na nebo, i zadobio je (premudrost) i snese je sa oblaka?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ko pređe s one strane mora i nađe je, i donese je čistiju od zlata?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Nema ga koji poznaje put njen i koji pamti staze njene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 No koji sve znade, nju poznaje, pronađe je rasuđivanjem svojim. Koji je stvorio zemlju na vječno vrijeme, ispuni je životinjama četvoronožnim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Koji šalje svjetlost, i ona ide, prizva je i posluša Ga sa trepetom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Zvijezde pak zasjaše na stražama svojim i zaradovaše se,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Pozva ih i rekoše: Ovdje smo, i zasjaše sa veseljem Tvorcu svome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 On je Bog naš, i nema drugoga koji bi se sravnio sa njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 On pronađe svaki put znanja i dade ga Jakovu, slugi svome, i Izrailju, voljenom od Njega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Posle toga na zemlji se javi i sa ljudima poživje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga