1 Ispuni Gospod riječ svoju koju je govorio protiv nas i protiv sudija naših, koji su sudili Izrailju, i protiv careva naših i knezova naših, i protiv ljudi Izrailja i Judeje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Nije učinjeno pod svim nebom ono što On učini u Jerusalimu po napisanom u Zakonu Mojsijevu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Da jedemo tijelo čovječije sina svoga i tijelo čovječije kćeri svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I predade ih da budu podanici svih carstava oko nas, na porugu i izdvojenost među svim okolnim narodima, ondje gdje ih rasija Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I nađosmo se dolje a ne gore, zato što sagriješismo Gospodu Bogu našem time što ne poslušasmo glas Njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Gospodu Bogu našem pravda, a nama i ocima našim sramota na licima kao u dan ovaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Što je govorio Gospod protiv nas, sva ova zla dođoše na nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nismo se molili pred licem Gospodnjim da se okrene svaki od pomisli zlih srca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I straži Gospod nad zlima, i navede ih Gospod na nas, pošto je pravedan Gospod nad svim cjelima svojim, koje nam zapovijedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ne poslušasmo glasa Njegovog da hodimo po zapovijestima Gospodnjim, koje je dao pred licem našim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I sada, Gospode Bože Izrailjev, koji izvede narod svoj iz zemlje Egipatske rukom moćnom, znacima i čudesima, i silom mnogom i mišicom visokom, i proslavi svoje ime, kao i u dan ovaj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Sagriješismo, postupasmo nečasno i nepravdovasmo, Gospode Bože naš, prema svim naredbama Tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Neka se odvrati jarost Tvoja od nas, jer nas ostade malo među narodima u koje si nas rasijao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Usliši, Gospode, molitvu našu i molbu našu, i izbavi nas Tebe radi, i daj nam blagodat pred licem preselivših nas,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Da pozna sva zemlja da si Ti Gospod Bog naš, da se ime Tvoje prizva na Izrailja i na rod njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Gospode, pogledaj iz doma Tvoga svetoga i spomeni se nas; prikloni, Gospode, uho Tvoje i usliši nas;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Otvori, Gospode, oči Tvoje i pogledaj: jer neće umrli, koji su u adu, kojima se uze duh njihov iz nutrine njihove, dati slavu i opravdanje Gospodu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Nego duša zbog veličine (nevolja), koja hodi pogružena i bolna, i oči potamnjele i duša gladna, daće Ti slavu i pravdu, Gospode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer ne zbog opravdanja otaca naših i careva naših prinosimo moljenje pred lice Tvoje, Gospode Bože naš,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer si poslao jarost Tvoju i gnjev Tvoju na nas, kao što si kazivao rukom slugu svojih proroka govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ovako reče Gospod: Sagnite ramena vaša i služite caru vavilonskom i sjedite na zemlju koju dadoh ocima vašim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I ako ne poslušate glas Gospodnji da služite caru vavilonskom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Učiniću da iščezne iz gradova Judinih i izvan Jerusalima glas veselja i glas radosti, glas mladoženja i glas nevjesta i postaće sva zemlja nepristupna za žitelje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I ne poslušasmo glas Tvoj da služimo caru vavilonskom, i Ti ispuni riječi svoje, koje si kazao rukom slugu Tvojih proroka, da se iznesu kosti careva naših i kosti otaca naših sa mjesta njihovog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I gle, izložene su žezi dnevnoj i studeni noćnoj, i pomriješe u bolovima zlim, glađu i mačem i progonstvom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I ostavio si Dom u kome se prizivalo ime Tvoje, do dana današnjega, zbog zlobe doma Izrailjeva i doma Judina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I učinio si sa nama, Gospode Bože naš, po svemu snishođenju Tvome i po svemu milosrđu Tvome velikom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Kao što si govorio rukom sluge svoga Mojsija u dan kad si mu zapovijedio da zapiše Zakon Tvoj pred sinovima Izrailjevim, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ako ne poslušate glasa moga, mnoštvo ovo veliko i mnogo (naroda) pretvoriće se u manjinu među narodima u koje ću ih rasejati;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer razumjeh da me neće poslušati, budući da je narod tvrdovrat i obratiće se srcu svom, u zemlji preseljenja svoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I poznaće da sam ja Gospod Bog njihov, i daću im srce i uši koje čuju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I hvaliće me u zemlji preseljenja svoga, i sjetiće se imena moga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I obratiće se od nadmenosti svoje i od zlih djela svojih; jer će se sjetiti puta otaca svojih sagriješivših pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I vratiću ih u zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovim Avramu i Isaku i Jakovu, i zagospodariće njome; i umnožiću ih i neće se umanjiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I postaviću im zavjet vječni da im ja budem Bog i oni će biti narod moj; i neću pokrenuti više narod moj Izrailja sa zemlje koju sam im dao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga