1 I prizva Tovija Rafaila i reče mu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Azarije brate, uzmi sa sobom slugu i dvije kamile i idi u Rage Midijske kod Gavaila i donesi mi srebro i njega dovedi na svadbu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zato što me zakleo Raguilo da ne izlazim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A otac moj broji dane, pa ako odocnim mnogo, veoma će tugovati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I ode Rafailo i bi kod Gavaila, i predade mu pismenu potvrdu. A on iznese kese s pečatima i predade mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I poraniše zajedno i dođoše na svadbu. I blagoslovi Tovija ženu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga