1 Oni pak hodeći putem, stigoše uveče na rijeku Tigar i zanoćiše ondje.

2 Mladić siđe da se umije, i iskoči riba iz rijeke i hoćaše da proguta mladića.

3 A anđeo mu reče: Prihvati ribu. I uze ribu mladić i izbaci je na zemlju.

4 I reče mu anđeo: Razreži ribu i uzevši srce, i jetru i žuč, dobro sačuvaj.

5 I učini mladić kao što mu reče anđeo; a ribu ispekavši, pojedoše.

6 I putovaše obojica dok se približiše Ekvatanama.

7 I reče mladić anđelu: Azarije, brate, za šta će srce i jetra i žuč ribe?

8 I reče mu: Srce i jetra ako nekog smućuje demon ili duh zli, sa njima treba okaditi pred čovjekom ili ženom, i više neće biti smućivan;

9 A žuč da se pomaže čovjek koji ima bijelu na očima, i iscijeliće se.

10 A kada se približiše Ragi,

11 Reče anđeo mladiću: Brate, danas ćeš biti kod Raguila, a on je rođak tvoj, i ima ćerku jedinicu imenom Sara;

12 Govoriću o njoj da ti se dade za ženu, jer tebi pripada njeno nasleđe, i ti si jedini iz roda njenog, djevojka je pak lijepa i umna.

13 I sad me poslušaj i govoriću ocu njenom, i kad se vratimo iz Raga, obavićemo svadbu. Zato što poznajem Raguila da je neće dati drugom mužu po zakonu Mojsijevu, ni po cijenu smrti, te nasleđe tebi pripada da primiš, a ne bilo kom drugom čovjeku.

14 Tada reče mladić anđelu: Azarije, brate, ja sam čuo da je djevojka bila data sedmorici muževa, i da su svi u ložnici poginuli.

15 I sada ja sam jedan u oca, i bojim se da kad uđem ne umrem, kao i prethodni, jer je demon voli, koji ne škodi nikome osim onima koji joj prilaze. Pa sada ja se bojim da ne umrem i nizvedem život oca moga i matere moje s bolom radi mene u grob njihov; a sina drugoga oni nemaju koji će ih sahraniti.

16 A anđeo mu reče: Ne sjećaš li se riječi koje ti zapovijedi otac tvoj, da uzmeš ženu od roda svoga? I sada poslušaj me, brate, jer ona će ti biti žena, a o demonu ništa ne brini, jer ove noći ona će ti biti data za ženu.

17 I kada uđeš u ložnicu, uzmi prah od tamjana, i položi od srca i jetre riblje i okadi. I omirisaće demon, i pobjeći će i neće se vratiti vavijek vijeka.

18 A kad joj pristupiš, ustanite obadvoje i zavapite milostivom Bogu, i spasiće vas i pomilovati. Ne boj se, jer ona je za tebe pripremljena od vijeka, i ti ćeš je spasiti, i poći će s tobom, i nadam se da ćeš od nje imati djecu.

19 I kada ču Tovija ovo, zavolje je, i duša njegova prilijepi se njoj silno.

Analiza
Pretraga