1 U onaj dan podsjeti se Tovit na srebro koje je povjerio Gavailu u Ragama Midijskim, i reče u sebi:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ja tražih smrt; što ne pozovem Toviju, sina moga, da mu pokažem prije negoli umrem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I pozvavši ga, reče: Čedo, ako umrem, sahrani me; i ne zaboravi majku svoju, poštuj je u sve dane života svoga i čini što joj je ugodno, i ne ožalosti je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zapamti, čedo, da je mnoge bijede vidjela sa tobom u utrobi; kad umre, sahrani je pored mene, u isti grob.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Sve dane, čedo, Gospoda Boga našega sjećaj se, i ne poželi da sagriješiš i da prestupiš zapovijesti Njegove; pravdu čini u sve dane života svoga, i ne idi putevima nepravde.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer kad činiš istinu, miomirna će biti djela tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I svima koji čine pravdu, od imanja svog čini milostinju, i da ne pozavidi oko tvoje kada činiš milostinju; ne okreći lice tvoje od bilo kog siromaha, pa se neće okrenuti od tebe lice Božje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Od onoga što imaš u izobilju, čini od njega milostinju; ako imaš malo, ne boj se da pomalo činiš milostinju:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer zalog dobar sabiraš sebi u dan nužde,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Pošto milostinja iz smrti izbavlja i ne dopušta da se ulazi u tamu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Dobar dar je milostinja za sve koji je čine pred Višnjim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Pazi sebe, čedo, od svakog bluda i ženu prvo uzmi od sjemena otaca svojih; ne uzimaj ženu tuđinku, koja nije iz plemena oca tvoga, zato što smo sinovi proroka: Noje, Avram, Isak, Jakov, oci su naši od vijeka; sjeti se, čedo, da oni svi uzeše žene od braće svoje, i biše blagosloveni u djeci svojoj, i sjeme njihovo naslijediće zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I sada, čedo, voli braću svoju i ne gordi se srcem svojim od braće svoje i od sinova kćeri naroda svoga da uzmeš za sebe od njih ženu, jer u gordosti je propast i neizvjesnost mnoga, i u nestašici umaljenje i uboštvo veliko; jer nestašica je majka gladi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nagrada svakog čovjeka, koji, ako bude radio, neka kod tebe ne kasni, nego mu podaj odmah, i ako poslužiš Bogu, uzvratiće ti. Pazi na sebe, čedo, u svim djelima svojim, i budi vaspitan u svemu ponašanju svome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ono što (sam) mrziš, nikome ne čini. Vino na opijanje nemoj piti, i neka ne hodi s tobom pijanstvo na put tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Od hljeba svoga podaj gladnom i od haljina svojih nagom; svim što ti preostane, čini milostinju, i da ne pozavidi tvoje oko kada činiš milostinju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Potroši hljebove svoje na grobu pravednika, i ne daj ih grješnicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Savjet od svakog mudrog traži, i ne prezri ni jedan savjet koristan:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I u svako vrijeme blagoslovi Gospoda Boga i od Njega išti da putevi tvoji pravi postanu, i da sve staze i namjere uspiju. Jer nije svaki narod od (pravog) savjeta, nego sam Gospod daje sva dobra, i koga hoće - smirava, kako hoće. I sada, čedo, pamti zapovijesti moje, i neka se ne izbrišu iz srca tvoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A sada ću ti pokazati deset talanata srebra, koje predadoh Gavailu, sinu Gavrijinu, u Ragama Midijskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I ne boj se, čedo, zato što osiromašismo; imaćeš ti mnogo ako se budeš bojao Gospoda i ako odstupiš od svakog grijeha, i budeš činio ono što je ugodno pred Njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga