1 I Tovit napisa molitvu na radost i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Blagosloven Bog koji živi u vjekove i Carstvo njegovo, jer on kažnjava i miluje, nizvodi u ad i uzvodi, i nema ga ko će izbjeći ruku Njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ispovijedajte se Njemu, sinovi Izrailjevi, pred narodima, jer on vas rasija među njima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tamo javljajte veličanstvo njegovo, uznosite Njega pred svakim živim, jer je On Gospod naš i Bog, On je otac naš u sve vjekove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I kažnjavaće nas zbog nepravdi naših, i opet će nas pomilovati i sabrati od svih naroda gdje god budete rastureni među njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ako se povratite k Njemu svim srcem vašim da svom dušom tvorite pred Njim istinu, tada će se vratiti vama i neće sakriti lice svoje od vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I vidjećete šta će tvoriti sa vama; i ispovijedajte se njemu svim ustima vašim; i blagoslovite Gospoda pravde i uznosite Cara vjekova
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ja u zemlji robovanja moga ispovijedam Njega, i pokazujem moć i veličanstvo njegovo narodu grešnika: Obratite se, grešnici, i tvorite pravdu pred Njim; ko zna neće li vas poželjeti i učiniti vam milost?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Boga moga uznosim, i duša moja Cara nebeskoga, i zaradovaće se veličanstvu Njegovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Neka govore svi i neka se ispovijedaju njemu u Jerusalimu: Jerusalime grade, sveti, kazniće te zbog djela sinova tvojih i opet pomilovati sinove pravednika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ispovijedaj se Gospodu dobro i blagosiljaj Cara vjekova da se opet skinija njegova sagradi u tebi sa radošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I da obraduje u tebi zarobljenike i da ljubi u tebi bijedne u sva pokoljenja vijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Narodi mnogi izdaleka doći će k Imenu Gospoda Boga, darove u rukama imajući i darove Caru nebeskom, pokoljenja pokoljenja hvaliće Te i daće Ti radovanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Prokleti svi koji te mrze; blagosloveni biće svi koji te vole vavijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Raduj se i veseli se sinovima pravednih, jer će se sabrati i blagosloviti Gospoda pravednih: O, blaženi koji te vole, radovaće se miru tvome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Blaženi koji se ožalostiše svim kaznama Tvojim, jer će se tebi obradovati gledajući svu slavu Tvoju i veseliće se vavijek. Duša moja neka blagosilja Boga, Cara velikoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer će se sagraditi Jerusalim sapfirom i smaragdom i kamenom dragim zidovi tvoji i kule i stubovi zlatom čistim, i trgovi jerusalimski virilom i antraksom i kamenom iz Sufira biće popločani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I reći će svi prolazi njegovi: Aliluja! Hvaliće ga govoreći: Blagosloven Bog koji uzvisi sve vjekove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga