1 Bože Otaca i Gospode milosti Koji si sve stvorio riječju Svojom

2 i koji si Premudrošću svojom sazdao čovjeka da vlada Tobom stvorenim tvarima

3 i da upravlja svijetom svetošću i pravednošću i u pravoti duše da sud sudi!

4 Podari mi Tvojim Prestolima saprestolnu Premudrost i ne odbaci me od djece svoje.

5 Jer, ja sam sluga Tvoj i sin sluškinje Tvoje, čovjek nemoćan i kratka vijeka i premalen za poimanje Suda i zakona.

6 Pošto, makar i savršen bio neko među sinovima ljudskim ako je bez Tvoje Premudrosti ništa ne predstavlja.

7 Ti si me izabrao za cara naroda Tvoga i za sudiju sinova Tvojih i kćeri.

8 Rekao si da sagradim hram na Gori Svetoj Tvojoj i u gradu obitališta Tvoga žrtvenik po uzoru na Šator sveti koji si pripremio od početka.

9 A sa Tobom je Premudrost koja zna djela Tvoja; prisutna, kada si stvarao svijet, kojoj je poznato šta je ugodno u očima Tvojima i šta pravo u zapovijestima Tvojima.

10 Nispošlji nju sa svetih nebesa i sa trona slave Tvoje pošalji je, da bi bila sa mnom i pomogla mi da poznam šta je Tebi ugodno.

11 Jer ona sve zna i razumije pa će me trezveno voditi u djelima mojim i sačuvati me slavom svojom;

12 i biće primljena djela moja i sudiću narodu Tvome pravedno i biću dostojan prestola oca mojega.

13 Jer, koji čovjek poznaje volju Božju? Ili ko će se dosjetiti šta hoće Gospod?

14 Jer, pomisli smrtnika su nesigurne i sklona griješenju razmišljanja naša;

15 truležno tijelo pritiska dušu i zemno stanište obremenjuje mnogobrižni um.

16 Mi jedva naziremo ono što je na zemlji i ono što je pod rukama s mukom nalazimo; ko li će tek ono što je na nebesima ispitati?

17 Volju pak Tvoju ko bi poznao, da Ti nijesi dao Premudrost i da nijesi poslao Svetoga Duha svoga sa Visina?

18 I tako biše ispravljene staze onih što su na zemlji i onome što je Tebi ugodno biše ljudi naučeni i Premudrošću spaseni.

Analiza
Pretraga