1 Bože Otaca i Gospode milosti Koji si sve stvorio riječju Svojom
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 i koji si Premudrošću svojom sazdao čovjeka da vlada Tobom stvorenim tvarima
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 i da upravlja svijetom svetošću i pravednošću i u pravoti duše da sud sudi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Podari mi Tvojim Prestolima saprestolnu Premudrost i ne odbaci me od djece svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer, ja sam sluga Tvoj i sin sluškinje Tvoje, čovjek nemoćan i kratka vijeka i premalen za poimanje Suda i zakona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Pošto, makar i savršen bio neko među sinovima ljudskim ako je bez Tvoje Premudrosti ništa ne predstavlja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ti si me izabrao za cara naroda Tvoga i za sudiju sinova Tvojih i kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Rekao si da sagradim hram na Gori Svetoj Tvojoj i u gradu obitališta Tvoga žrtvenik po uzoru na Šator sveti koji si pripremio od početka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A sa Tobom je Premudrost koja zna djela Tvoja; prisutna, kada si stvarao svijet, kojoj je poznato šta je ugodno u očima Tvojima i šta pravo u zapovijestima Tvojima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Nispošlji nju sa svetih nebesa i sa trona slave Tvoje pošalji je, da bi bila sa mnom i pomogla mi da poznam šta je Tebi ugodno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer ona sve zna i razumije pa će me trezveno voditi u djelima mojim i sačuvati me slavom svojom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 i biće primljena djela moja i sudiću narodu Tvome pravedno i biću dostojan prestola oca mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer, koji čovjek poznaje volju Božju? Ili ko će se dosjetiti šta hoće Gospod?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer, pomisli smrtnika su nesigurne i sklona griješenju razmišljanja naša;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 truležno tijelo pritiska dušu i zemno stanište obremenjuje mnogobrižni um.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Mi jedva naziremo ono što je na zemlji i ono što je pod rukama s mukom nalazimo; ko li će tek ono što je na nebesima ispitati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Volju pak Tvoju ko bi poznao, da Ti nijesi dao Premudrost i da nijesi poslao Svetoga Duha svoga sa Visina?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I tako biše ispravljene staze onih što su na zemlji i onome što je Tebi ugodno biše ljudi naučeni i Premudrošću spaseni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga