1 I sam sam smrtan čovjek kao svi ostali i potomak zemnorodnog prvosazdanog; u utrobi majčinoj obukoh se u tijelo

2 u toku deset mjeseci[2] zgusnut u krvi od sjemena muškog i naslade snenog sjedinjenja.

3 I kad postah udahnuh zajednički vazduh i na sebi sličnu zemlju padoh, prvi glas poput svih ispustih plača;

4 odnjegovan u pelenama, u brigama,

5 Ali, i od careva niko se nije drukčije rodio,

6 jednak je ulazak u život svima a i izlazak isti.

7 Zato se pomolih i dade mi se razum; zavapih, i dođe mi Duh premudrosti.

8 Radije izabrah nju nego li skiptre i prestole i bogatstvo smatrah nizašta u poređenju sa njom;

9 čak je ne sravnih sa dragim kamenom jer je sve zlato u poređenju sa njom kao malo pijeska, i kao prah će se naspram nje srebro cijeniti;

10 zavoljeh je više od zdravlja i ljepote i bješe mi milije da imam nju nego očinji vid jer je neugasiva od nje dobijena svjetlost.

11 Dođoše mi sva dobra zajedno sa njom i nebrojeno bogatstvo preko ruku njenih;

12 i obradovah se svima jer ih vodi Premudrost, a ne znadijah da im je ona roditeljka.

13 Bez lukavstva naučih, bez zavisti predajem, bogatstvo njeno ne skrivam;

14 jer ona je ljudima neiscrpna riznica, i koji nju zadobiše Bogu usmjeriše ljubav, predstavljeni darovima nauke.

15 A meni neka Bog da da govorim po umu i da se dostojno sjetim onoga što mi je dato, jer On je i Premudrost i voditelj i mudraca ispravitelj.

16 Jer u Njegovoj ruci smo i mi i riječi naše svaka razumnost i djelatnosti znanje.

17 Jer On mi je dao istinsko poznanje bića, da znam ustrojstvo svijeta i dejstvo stihija,

18 početak i kraj i sredinu vremena, izmjene sunčevih povrataka i promjene (godišnjih) doba,

19 godišnji krug i položaj zvijezda,

20 prirodu životinja i naravi divljih zvijeri, strujanja vjetrova i ljudske pomisli, raznolikost bilja i moći korijenja.

21 Spoznah i ono što je skriveno i što je javno; jer me naučila Premudrost - izumiteljka svega.

22 Jer u njoj je Duh razuma, sveti, jedinorodni, mnogostrani, tanani, blagoljetni, svijetli, čisti, jasni, nezlobivi, dobrotoljubivi, prodorni,

23 neodoljivi, dobrotvorni, čovjekoljubivi, tvrdi, krepki, bezbrižni, svesilni, svevideći i sve duhove prožimajući umne, čiste, svetanane.

24 Jer Premudrost je pokretljivija od svakog pokreta a prožima i proniče sve i sva čistotom;

25 jer ona je dah Sile Božje i izliv čisti Svedržitelja slave; zato se nje ništa nečisto ne dotiče.

26 Jer ona je odbljesak svjetlosti vječne i ogledalo čisto Božanskog djejstva i slika Njegove dobrote.

27 Jedna je ona a sve može i obitavajući u sebi samoj - sve obnavlja i pokoljenjima se useljavajući u duše svetih prijatelje Božje i proroke stvara.

28 Zaista, Bog jedino ljubi onoga koji s Premudrošću zajedno živi.

29 Jer ona je od sunca blagolikija i od svih zvijezda uzvišenija. I u poređenju sa svjetlošću prvijenstvo ima;

30 jer ovu smjenjuje noć a Premudrost ne nadvladava zloba.

Analiza
Pretraga