1 I sam sam smrtan čovjek kao svi ostali i potomak zemnorodnog prvosazdanog; u utrobi majčinoj obukoh se u tijelo
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 u toku deset mjeseci[2] zgusnut u krvi od sjemena muškog i naslade snenog sjedinjenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I kad postah udahnuh zajednički vazduh i na sebi sličnu zemlju padoh, prvi glas poput svih ispustih plača;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 odnjegovan u pelenama, u brigama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ali, i od careva niko se nije drukčije rodio,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 jednak je ulazak u život svima a i izlazak isti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zato se pomolih i dade mi se razum; zavapih, i dođe mi Duh premudrosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Radije izabrah nju nego li skiptre i prestole i bogatstvo smatrah nizašta u poređenju sa njom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 čak je ne sravnih sa dragim kamenom jer je sve zlato u poređenju sa njom kao malo pijeska, i kao prah će se naspram nje srebro cijeniti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 zavoljeh je više od zdravlja i ljepote i bješe mi milije da imam nju nego očinji vid jer je neugasiva od nje dobijena svjetlost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Dođoše mi sva dobra zajedno sa njom i nebrojeno bogatstvo preko ruku njenih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 i obradovah se svima jer ih vodi Premudrost, a ne znadijah da im je ona roditeljka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Bez lukavstva naučih, bez zavisti predajem, bogatstvo njeno ne skrivam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 jer ona je ljudima neiscrpna riznica, i koji nju zadobiše Bogu usmjeriše ljubav, predstavljeni darovima nauke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A meni neka Bog da da govorim po umu i da se dostojno sjetim onoga što mi je dato, jer On je i Premudrost i voditelj i mudraca ispravitelj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer u Njegovoj ruci smo i mi i riječi naše svaka razumnost i djelatnosti znanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer On mi je dao istinsko poznanje bića, da znam ustrojstvo svijeta i dejstvo stihija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 početak i kraj i sredinu vremena, izmjene sunčevih povrataka i promjene (godišnjih) doba,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 godišnji krug i položaj zvijezda,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 prirodu životinja i naravi divljih zvijeri, strujanja vjetrova i ljudske pomisli, raznolikost bilja i moći korijenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Spoznah i ono što je skriveno i što je javno; jer me naučila Premudrost - izumiteljka svega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer u njoj je Duh razuma, sveti, jedinorodni, mnogostrani, tanani, blagoljetni, svijetli, čisti, jasni, nezlobivi, dobrotoljubivi, prodorni,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 neodoljivi, dobrotvorni, čovjekoljubivi, tvrdi, krepki, bezbrižni, svesilni, svevideći i sve duhove prožimajući umne, čiste, svetanane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer Premudrost je pokretljivija od svakog pokreta a prožima i proniče sve i sva čistotom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 jer ona je dah Sile Božje i izliv čisti Svedržitelja slave; zato se nje ništa nečisto ne dotiče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer ona je odbljesak svjetlosti vječne i ogledalo čisto Božanskog djejstva i slika Njegove dobrote.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jedna je ona a sve može i obitavajući u sebi samoj - sve obnavlja i pokoljenjima se useljavajući u duše svetih prijatelje Božje i proroke stvara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Zaista, Bog jedino ljubi onoga koji s Premudrošću zajedno živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer ona je od sunca blagolikija i od svih zvijezda uzvišenija. I u poređenju sa svjetlošću prvijenstvo ima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 jer ovu smjenjuje noć a Premudrost ne nadvladava zloba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga