1 Poslušajte zato carevi i razumite; naučite, sudije krajeva zemaljskih;

2 upamtite vi koji vladate mnoštvom i koji se gordite nad mnogim narodima:

3 Od Gospoda vam je data vlast vaša i vladanje od Višnjega! On će ispitati djela vaša i pomisli vaše istražiti;

4 jer premda ste sluge Njegovog Carstva ne sudiste pravo, niti čuvaste Zakon niti saglasno volji Božjoj hodiste.

5 Strašno i brzo će vam se javiti jer iznenadno biva sud nad velikašima.

6 Onaj pak koji je najmanji zaslužuje pomilovanje, dok će moćnici biti ispitani strogo;

7 jer neće pognuti lice Vladalac sviju niti će se zastidjeti veličine, jer On je stvorio i malo i veliko i podjednako promišlja o svima,

8 pa moćnicima predstoji stroga istraga.

9 Zato su vama, o vlastodršci, upućene riječi moje, da se naučite Premudrosti i da ne otpadnete;

10 jer oni koji sveto čuvaju svetinje biće osvećeni i koji se njima nauče naći će odgovor.

11 Zato poželite riječi mojih zavolite ih i poučiće vas.

12 Svijetla je i neuvenljiva Premudrost i lako je sagledaju oni koji je ljube i nalaze oni koji je traže,

13 čak se onima koji je žele unaprijed otkriva.

14 Ko njoj rano porani, neće se umoriti; jer će je naći pored svojih dveri.

15 Jer samo razmišljanje o njoj već je savršenstvo razuma, i koji je probdio radi nje brzo postaje bezbrižan;

16 zato što one koji su nje dostojni sama ona posjećuje i traži i na stazama im se ukazuje blagonaklono i u svakoj pomisli susreće se s njim.

17 Jer njen početak je istinska želja za učenjem, a staranje - ljubav prema učenju,

18 ljubav pak je držanje njenih zakona, a paženje zakona - sigurnost netruležnosti,

19 netruležnost opet čini nas bliskim Bogu;

20 čežnja, dakle, za Premudrošću uzvodi Carstvu.

21 Zato ako su vam mili prestoli i skiptri, vlastodršci naroda, poštujte Premudrost, da bi vavijek carovali.

22 A šta je Premudrost i kako je nastala, objaviću, i neću vam sakriti tajne no od samog njenog rođenja ispitaću i otkriću znanje o njoj i neću mimoići istinu.

23 Niti ću ići sa onim koga zavist mori jer on neće zadobiti Premudrost.

24 Sabor pak mudraca spasenje je svijetu i car razuman utvrđenje narodno.

25 Zato učite se riječima mojim, i okoristićete se.

Analiza
Pretraga