1 Tada će pravednik stati sa velikom smjelošću pred lice onih koji su ga mučili i prezirali patnje njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kad ga ugledaju zadrhtaće od silna straha, i biće van sebe zbog čudesnosti spasenja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 govoriće među sobom pokajnički i u tjeskobi duha uzdahnuće i reći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zar je ovo onaj koga smo nekad ismijavali i imali za predmet poruge, bezumnici! Život smo njegov smatrali suludim i končinu njegovu bijednom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Kako da bude ubrojan među sinove Božje i otkuda među svetima udio njegov?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zaista, zalutasmo sa puta istine, i svjetlost pravednosti nije nas obasjala, i sunce nam se nije rodilo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 ispunismo se stazama bezakonja i pogibije i prolazismo pustinjama neprohodnim a puta Gospodnjeg ne poznasmo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Šta nam je koristila gordost? I šta nam je donijelo bogatstvo s nadmenošću?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sve je to prošlo kao sjenka i kao vijest mimohodna;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 kao lađa prohodeća zatalasanu vodu čijeg prolaza trag se ne može naći niti brazda hoda njenog u talasima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 ili kao što od ptice koja proleti vazduhom ne ostane nikakav znak njenog puta, no laki vazduh, udarom perja potiskivan i prosjecan snažnim zamahom krila u pokretu, biva prohodan, pa potom se ne nađe ni traga leta po njemu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 ili kao kod strijele odapete na cilj: prosječeni vazduh se namah vrati u svoje stanje tako da se i ne raspoznaje prolaz njen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tako i mi koji se rodimo nestajemo, i nijedan znak vrline nemamo da pokažemo pošto smo u zlu sebe istrošili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer je nada bezbožnika kao prah vjetrom nošen i kao laka pjena burom razvijana i kao dim vjetrom biva raspršena i prođe kao sjećanje na putnika namjernika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pravednici će pak vavijek živjeti i u Gospodu je nagrada njihova, i staranje o njima kod Višnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zato će primiti Carstvo ljepote i vijenac krasote iz ruke Gospodnje, jer će ih On desnicom zakriliti i mišicom će ih zaštititi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Uzeće za sveoružje revnost Svoju i naoružaće stvorenje za odbranu od neprijatelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Obući će se u oklop pravednosti i navući će na sebe šljem - sud nelicemjeran;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 uzeće štit nepobjedivi - svjetlost
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 a izoštriće žestoki gnjev kao mač, dok će zajedno sa Njim zaratiti na bezumnike cijeli svemir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Pokrenuće se dobro usmjerene strijele munjonosne i iz oblaka kao dobro nategnutog luka proletjeće cilju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 i kamenoubojitog gnjeva prepun izliće se grad; uznegodovaće protiv njih voda morska, a rijeke ih iznenada opkoliti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 suprotstaviće im se Duh silni i kao vihor će ih razvijati; i bezakonje će opustošiti svu zemlju a zločinstvo oboriti prijestole moćnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga