1 Tada će pravednik stati sa velikom smjelošću pred lice onih koji su ga mučili i prezirali patnje njegove.

2 Kad ga ugledaju zadrhtaće od silna straha, i biće van sebe zbog čudesnosti spasenja;

3 govoriće među sobom pokajnički i u tjeskobi duha uzdahnuće i reći:

4 Zar je ovo onaj koga smo nekad ismijavali i imali za predmet poruge, bezumnici! Život smo njegov smatrali suludim i končinu njegovu bijednom.

5 Kako da bude ubrojan među sinove Božje i otkuda među svetima udio njegov?

6 Zaista, zalutasmo sa puta istine, i svjetlost pravednosti nije nas obasjala, i sunce nam se nije rodilo;

7 ispunismo se stazama bezakonja i pogibije i prolazismo pustinjama neprohodnim a puta Gospodnjeg ne poznasmo.

8 Šta nam je koristila gordost? I šta nam je donijelo bogatstvo s nadmenošću?

9 Sve je to prošlo kao sjenka i kao vijest mimohodna;

10 kao lađa prohodeća zatalasanu vodu čijeg prolaza trag se ne može naći niti brazda hoda njenog u talasima;

11 ili kao što od ptice koja proleti vazduhom ne ostane nikakav znak njenog puta, no laki vazduh, udarom perja potiskivan i prosjecan snažnim zamahom krila u pokretu, biva prohodan, pa potom se ne nađe ni traga leta po njemu;

12 ili kao kod strijele odapete na cilj: prosječeni vazduh se namah vrati u svoje stanje tako da se i ne raspoznaje prolaz njen.

13 Tako i mi koji se rodimo nestajemo, i nijedan znak vrline nemamo da pokažemo pošto smo u zlu sebe istrošili.

14 Jer je nada bezbožnika kao prah vjetrom nošen i kao laka pjena burom razvijana i kao dim vjetrom biva raspršena i prođe kao sjećanje na putnika namjernika.

15 Pravednici će pak vavijek živjeti i u Gospodu je nagrada njihova, i staranje o njima kod Višnjega.

16 Zato će primiti Carstvo ljepote i vijenac krasote iz ruke Gospodnje, jer će ih On desnicom zakriliti i mišicom će ih zaštititi.

17 Uzeće za sveoružje revnost Svoju i naoružaće stvorenje za odbranu od neprijatelja.

18 Obući će se u oklop pravednosti i navući će na sebe šljem - sud nelicemjeran;

19 uzeće štit nepobjedivi - svjetlost

20 a izoštriće žestoki gnjev kao mač, dok će zajedno sa Njim zaratiti na bezumnike cijeli svemir.

21 Pokrenuće se dobro usmjerene strijele munjonosne i iz oblaka kao dobro nategnutog luka proletjeće cilju,

22 i kamenoubojitog gnjeva prepun izliće se grad; uznegodovaće protiv njih voda morska, a rijeke ih iznenada opkoliti;

23 suprotstaviće im se Duh silni i kao vihor će ih razvijati; i bezakonje će opustošiti svu zemlju a zločinstvo oboriti prijestole moćnika.

Analiza
Pretraga