1 Duše pravednika su u ruci Božjoj, i neće ih se dotaći nevolja.

2 Izgledalo je u očima nerazumnih da su umrli, i smatran je za pogibao ishod njihov,

3 a odlazak od nas - uništenje; oni, međutim, prebivaju u miru,

4 jer ako su u očima ljudi i kažnjeni, nada je njihova puna besmrtnosti;

5 i malo namučeni, veliko će dobro zadobiti, pošto ih Bog isproba i nađe ih dostojne sebe samoga;

6 kao zlato u ognjenoj peći isproba ih, i kao sveplodnu žrtvu primi ih.

7 I u vrijeme kada ih posjeti zasijaće, i kao iskra u strnjici planuće.

8 Sudiće plemenima i zagospodariće narodima, i zacariće se nad njima Gospod vavijek.

9 Koji se u Njega pouzdaju poznaće istinu, i vjerni će u ljubavi prebivati u Njemu, jer blagodat i milost je sa svetima Njegovim.

10 Bezbožnici pak kako su smišljali biće kažnjeni prezrevši pravednika i od Gospoda odstupivši.

11 Jer bijedan je onaj koji prezire Premudrost i karanje; takvih je isprazna nada i trudovi besplodni i beskorisna su djela njihova:

12 Žene njihove su nerazumne i zla djeca njihova, prokleto potomstvo njihovo.

13 Jer blažena je nerotkinja neuprljana koja ne pozna postelju u grijehu, imaće plod pri pohođenju duša.

14 A i evnuh koji nije činio rukom bezakonje niti smišljao zlo protiv Gospoda, njemu će biti data izvrsna blagodat vjere i mjesto u hramu Gospodnjem premilo duši.

15 Jer dobrih trudova plod je predivan i neuništiv korijen razboritosti.

16 Djeca pak preljubnika neće sazreti i sa bezakone postelje sjeme iščeznuće.

17 Pa ako i budu dugovječni, ništavnim će se smatrati, i nečasna će biti na kraju starost njihova.

18 Ako li brzo okončaju, neće imati nade niti u Dan sudnji utjehe;

19 jer poroda nepravedničkog mučan je kraj.

Analiza
Pretraga