1 Duše pravednika su u ruci Božjoj, i neće ih se dotaći nevolja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Izgledalo je u očima nerazumnih da su umrli, i smatran je za pogibao ishod njihov,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 a odlazak od nas - uništenje; oni, međutim, prebivaju u miru,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 jer ako su u očima ljudi i kažnjeni, nada je njihova puna besmrtnosti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 i malo namučeni, veliko će dobro zadobiti, pošto ih Bog isproba i nađe ih dostojne sebe samoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 kao zlato u ognjenoj peći isproba ih, i kao sveplodnu žrtvu primi ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I u vrijeme kada ih posjeti zasijaće, i kao iskra u strnjici planuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sudiće plemenima i zagospodariće narodima, i zacariće se nad njima Gospod vavijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Koji se u Njega pouzdaju poznaće istinu, i vjerni će u ljubavi prebivati u Njemu, jer blagodat i milost je sa svetima Njegovim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Bezbožnici pak kako su smišljali biće kažnjeni prezrevši pravednika i od Gospoda odstupivši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer bijedan je onaj koji prezire Premudrost i karanje; takvih je isprazna nada i trudovi besplodni i beskorisna su djela njihova:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Žene njihove su nerazumne i zla djeca njihova, prokleto potomstvo njihovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer blažena je nerotkinja neuprljana koja ne pozna postelju u grijehu, imaće plod pri pohođenju duša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A i evnuh koji nije činio rukom bezakonje niti smišljao zlo protiv Gospoda, njemu će biti data izvrsna blagodat vjere i mjesto u hramu Gospodnjem premilo duši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer dobrih trudova plod je predivan i neuništiv korijen razboritosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Djeca pak preljubnika neće sazreti i sa bezakone postelje sjeme iščeznuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Pa ako i budu dugovječni, ništavnim će se smatrati, i nečasna će biti na kraju starost njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ako li brzo okončaju, neće imati nade niti u Dan sudnji utjehe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 jer poroda nepravedničkog mučan je kraj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga