1 A do kraja bezbožnike nemilosrdna jarost spopade; jer predviđena je i njihova budućnost,

2 Jer ovi (Egipćani) pustivši ih da odu i sa hitnjom ih isprativši goniće ih, raskajavši se.

3 Jer još imajući u rukama ridanja i naričući nad grobovima mrtvih, prihvatiše drugu bezumnu pomisao pa one koje su s molbom izbacili, njih kao bjegunce progonjahu.

4 Vukla ih je takvom kraju zaslužna sudba i ubacila im zaborav onoga što se dogodilo, da bi pridodali nedostalu muku njihovim nevoljama.

5 Tako će narod Tvoj čudesno putovanje doživjeti, a oni naći čudnu smrt.

6 Jer sva tvorevina po svome rodu opet se sviše preobrazila, služeći Tvojim naredbama, da bi se sluge Tvoje sačuvale nepovrijeđene.

7 Oblak pokri tabor sjenkom, a gdje je ranije bila voda vidjelo se kopno da izranja, a iz Crvenog mora put nesmetan i travonosno polje iz moćnih valova;

8 kojim sav narod prođe zakriljen Tvojom rukom vidjevši Tvoja divna čudesa.

9 Kao konji se nasitiše i kao jaganjci razigraše hvaleći Te, Gospode, koji ih izbavi.

10 Pri tome su se još sjetili svog boravka u tuđini, kako namjesto rađanja životinja zemlja proizvede komarce, a namjesto riba izbaci rijeka mnoštvo žaba.

11 Poslije toga vidješe i nastanak novih ptica, kada podstaknuti željom iskahu ukusnu hranu;

12 tada im za utjehu od mora dođoše prepelice.

13 Naiđoše i kazne na grešnike i to ne bez prethodnih znamenja, snagom gromova; jer pravedno stradahu za svoja sopstvena lukavstva, i za još težu mržnju koju prema strancima pokazaše.

14 Jedni nepoznate, kad bi došli ne primahu, a drugi goste dobrotvore - pretvarahu u roblje.

15 I ne samo to, no ako bi bio neki nadzor nad njima, s prezirom primahu strance;

16 drugi su ih sa slavljem dočekali, a kad su već stekli njihova prava ljutim nevoljama su im zlo nanijeli.

17 Biše ranjeni i sljepilom, kao oni na vratima pravednika, kada nepreglednom obujmljeni tamom svaki tražiše izlaz kroz svoja vrata.

18 Jer same sobom stihije promijenjene kao na harfi glasovi ritam imena mijenjaju, dok zvuk svagda ostaje kao što se dade jasno vidjeti po licu zbivanja;

19 jer se kopneno u vodeno pretvorilo, i noć se spusti na zemlju;

20 oganj nadvlada u vodi sopstvenu silu, i voda silu koja gasi zaboravlja.

21 Plamenovi, obratno, nijesu goreli tijela propadljivih životinja, niti bi rastopljiv kristaloliki lakorastopljivi rod nebeske hrane.

22 Jer si po svemu, Gospode, uzveličao Narod svoj i proslavio ga i nijesi ga prezreo: u svakom vremenu i mjestu bio si pored njega.

Analiza
Pretraga