1 A do kraja bezbožnike nemilosrdna jarost spopade; jer predviđena je i njihova budućnost,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer ovi (Egipćani) pustivši ih da odu i sa hitnjom ih isprativši goniće ih, raskajavši se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer još imajući u rukama ridanja i naričući nad grobovima mrtvih, prihvatiše drugu bezumnu pomisao pa one koje su s molbom izbacili, njih kao bjegunce progonjahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Vukla ih je takvom kraju zaslužna sudba i ubacila im zaborav onoga što se dogodilo, da bi pridodali nedostalu muku njihovim nevoljama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tako će narod Tvoj čudesno putovanje doživjeti, a oni naći čudnu smrt.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer sva tvorevina po svome rodu opet se sviše preobrazila, služeći Tvojim naredbama, da bi se sluge Tvoje sačuvale nepovrijeđene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Oblak pokri tabor sjenkom, a gdje je ranije bila voda vidjelo se kopno da izranja, a iz Crvenog mora put nesmetan i travonosno polje iz moćnih valova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 kojim sav narod prođe zakriljen Tvojom rukom vidjevši Tvoja divna čudesa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kao konji se nasitiše i kao jaganjci razigraše hvaleći Te, Gospode, koji ih izbavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Pri tome su se još sjetili svog boravka u tuđini, kako namjesto rađanja životinja zemlja proizvede komarce, a namjesto riba izbaci rijeka mnoštvo žaba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Poslije toga vidješe i nastanak novih ptica, kada podstaknuti željom iskahu ukusnu hranu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 tada im za utjehu od mora dođoše prepelice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Naiđoše i kazne na grešnike i to ne bez prethodnih znamenja, snagom gromova; jer pravedno stradahu za svoja sopstvena lukavstva, i za još težu mržnju koju prema strancima pokazaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jedni nepoznate, kad bi došli ne primahu, a drugi goste dobrotvore - pretvarahu u roblje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ne samo to, no ako bi bio neki nadzor nad njima, s prezirom primahu strance;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 drugi su ih sa slavljem dočekali, a kad su već stekli njihova prava ljutim nevoljama su im zlo nanijeli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Biše ranjeni i sljepilom, kao oni na vratima pravednika, kada nepreglednom obujmljeni tamom svaki tražiše izlaz kroz svoja vrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer same sobom stihije promijenjene kao na harfi glasovi ritam imena mijenjaju, dok zvuk svagda ostaje kao što se dade jasno vidjeti po licu zbivanja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 jer se kopneno u vodeno pretvorilo, i noć se spusti na zemlju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 oganj nadvlada u vodi sopstvenu silu, i voda silu koja gasi zaboravlja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Plamenovi, obratno, nijesu goreli tijela propadljivih životinja, niti bi rastopljiv kristaloliki lakorastopljivi rod nebeske hrane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer si po svemu, Gospode, uzveličao Narod svoj i proslavio ga i nijesi ga prezreo: u svakom vremenu i mjestu bio si pored njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga